TR EN
 

SERTİFİKALAR

ISO 9001

Kalite yönetim sisteminin uygulanması, kuruluşun genel performansını artırmaya yardımcı olması ve sürdürülebilir kalkınma girişimlerine sağlam bir temel oluşturması bakımından, kuruluş açısından stratejik bir karardır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi işletmedeki ilkelerin ve işletmeye fayda sağlayacak değerlerin belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesini sağlar. 

Ürün ve hizmetlerini iyileştirmek ve müşterilerin ihtiyaçlarını tutarlı bir şekilde karşılamak ve müşteriler için değer yaratmak isteyen tüm işletme ve kuruluşların sahip olması gereken bir standarttır. 


ISO 22000

ISO 22000,  gıda halkası kapsamındaki çiftçiden ya da üreticiden başlayarak ikram hizmetine kadar ambalaj dahil bütün bileşenlerin Gıda Güvenliği ağının kapsamına alınıldığını gösteren uluslararası bir standarttır.

Tüketicilerin güvenilir, kaliteli ve sağlıklı ürünler almalarını sağlamak amacıyla, ürünlerin tarladan başlayarak, son tüketiciye sunulmasına kadar gerçekleşen, üretime hazırlanma, işlenme, paketlenme, depolanma, nakliye ve dağıtım gibi birçok aşamanın standartlara uygunluğunu gösteren bir belgedir.

Global GAP

GLOBALGAP belgesi, Avrupa Birliği (AB) perakendecilerinin tüketicisine sağladığı bir ürün izleme güvencesi olup, yaş meyve ve sebzelerin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatında bir ön şart halini almıştır. Tüketici, raftan aldığı herhangi bir gıdanın gıda hijyeni açısından güvenlik riski taşımadığı ve çevre ile dost uygulamalar yoluyla üretildiği konusunda garanti verilmesini istemektedir. AB'ye ihracat yapmak isteyen üretici ve/veya ihracatçılar da, ürünlerinin bu taahhütleri yerine getirdiğini tüketiciye ispat etmek durumundadır.

Tüketiciler, satın aldıkları gıdaların;

  • Mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal açıdan zararlı olmadığından,
  • Üretimleri esnasında çevreye ve doğal dengeye zarar verilmediğinden,
  • Yasal şartlara uygun olarak üretildiğinden ve
  • Üretimde görev alan kişilerin sağlık ve güvenliklerinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığından emin olmak istemektedirler.

Bu kapsamda, GLOBALGAP standartları, tüketicinin talep ettiği asgari güvenlik şartlarını tanımlayan standartlardır.

Karmen Tarım Ürünleri olarak tüketicilerimizin sağlığına ve ürün kalitesine verdiğimiz önem nedeniyle gerekli bütün standartları karşılayarak üç sertifikasyon belgesini de almayı hak etmiş bulunuyoruz.